Kolkata Metro Timing

List of Kolkata Metro Stations

S.No. Station Name
1 Kavi Subhash
2 Shahid Khudiram
3 Kavi Nazrul
4 Gitanjali
5 Masterda Surya Sen
6 Netaji
7 Mahanayak Uttam Kumar
8 Rabindra Sarobar
9 Kalighat
10 Jatin Das Park
11 Netaji Bhavan
12 Rabindra Sadan
13 Maidan
14 Park Street
15 Esplanade
16 Chandni Chowk
17 Central
18 Mahatma Gandhi Road
19 Girish Park
20 Shobhabazar Sutanuti
21 Shyambazar
22 Belgachhia
23 Dum Dum
24 Noapara

Kolkata Metro Timings on Weekdays Timing

Kavi Subhas Station To Dumdum/Noapara Station (Mon- Saturday) Dumdum/Noapara Station to Kavi Subhas Station (Mon- Saturday)
Stations First Train Last Train Stations First Train Last Train
Kavi Subhas 6:45 21:55 Noapara 7:02 21:49
Sahid Khudiram 6:49 21:58 Dum Dum 6:45 21:55
Kavi Nazrul 6:52 22:00 Belgachia 6:49 21:58
Gitanjali 6:54 22:02 Shyambazar 6:52 22:00
Masterda Surya Sen 6:56 22:04 Sovabazar Sutanuti 6:54 22:02
Netaji 7:00 22:07 Girish Park 6:56 22:04
Mahanayak Uttam Kr 7:04 22:10 Mahatma Gandhi Rd 6:59 22:06
Rabindra Sarobar 7:07 22:12 Central 7:02 22:08
Kalighat 7:09 22:14 Chandni Chowk 7:04 22:10
Jatin Das Park 7:11 22:16 Esplanade 7:06 22:11
Netaji Bhavan 7:14 22:18 Park Street 7:08 22:13
Rabindra Sadan 7:16 22:20 Maidan 7:09 22:14
Maidan 7:18 22:22 Rabindra Sadan 7:11 22:16
Park Street 7:19 22:23 Netaji Bhavan 7:13 22:18
Esplanade 7:21 22:25 Jatin Das Park 7:15 22:20
Chandni Chowk 7:23 22:26 Kalighat 7:18 22:22
Central 7:25 22:28 Rabindra Sarobar 7:21 22:24
Mahatma Gandhi Rd 7:27 22:30 Mahanayak Uttam Kr 7:24 22:27
Girish Park 7:30 22:32 Netaji 7:29 22:31
Sovabazar Sutanuti 7:32 22:34 Masterda Surya Sen 7:33 22:34
Shyambazar 7:35 22:36 Gitanjali 7:35 22:36
Belgachia 7:39 22:39 Kavi Nazrul 7:38 22:38
Dum Dum 6:45 22:44 Sahid Khudiram 7:41 22:40
Noapara 6:53 Kavi Subhas 7:45 22:44

Kolkata Metro Timings on Sunday

Kavi Subhas Station To Dumdum/Noapara Station (Sunday) Dumdum/Noapara Station to Kavi Subhas Station (Sunday)
Stations First Train Last Train Stations First Train Last Train
Kavi Subhas 9:50 21:55 Noapara 10:02 21:49
Sahid Khudiram 9:54 21:58 Dum Dum 9:50 21:55
Kavi Nazrul 9:57 22:00 Belgachia 9:54 21:58
Gitanjali 9:59 22:02 Shyambazar 9:57 22:00
Masterda Surya Sen 10:01 22:04 Sovabazar Sutanuti 9:59 22:02
Netaji 10:05 22:07 Girish Park 10:01 22:04
Mahanayak Uttam Kr 10:09 22:10 Mahatma Gandhi Rd 10:04 22:06
Rabindra Sarobar 10:12 22:12 Central 10:07 22:08
Kalighat 10:14 22:14 Chandni Chowk 10:09 22:10
Jatin Das Park 10:16 22:16 Esplanade 10:11 22:11
Netaji Bhavan 10:19 22:18 Park Street 10:13 22:13
Rabindra Sadan 10:21 22:20 Maidan 10:14 22:14
Maidan 10:23 22:22 Rabindra Sadan 10:16 22:16
Park Street 10:24 22:23 Netaji Bhavan 10:18 22:18
Esplanade 10:26 22:25 Jatin Das Park 10:20 22:20
Chandni Chowk 10:28 22:26 Kalighat 10:23 22:22
Central 10:30 22:28 Rabindra Sarobar 10:26 22:24
Mahatma Gandhi Rd 10:32 22:30 Mahanayak Uttam Kr 10:29 22:27
Girish Park 10:35 22:32 Netaji 10:34 22:31
Sovabazar Sutanuti 10:37 22:34 Masterda Surya Sen 10:38 22:34
Shyambazar 10:40 22:36 Gitanjali 10:40 22:36
Belgachia 10:44 22:39 Kavi Nazrul 10:43 22:38
Dum Dum 9:50 22:44 Sahid Khudiram 10:46 22:40
Noapara 9:58 Kavi Subhas 10:50 22:44

Leave a Comment

Share via
Copy link
Powered by Social Snap